Reflecții și maxime – Domnul nostru Iisus Hristos

Selecție realizată de Pr. Ionuț – Codruț SOVEJA

– Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria. (Petre Tuțea).
– Pe cât este de sigur că există Dumnezeu, cu aceeași siguranță trebuie să afirmăm că Hristos este Dumnezeu… Pe cât de încredințat sunt eu, despre mine, ca nu sunt decât un om, tot așa de sigur sunt că Hristos a fost mai mult decât un om. Cred că mă pricep să cântăresc oamenii; ei bine, vă mărturisesc, că Iisus Hristos n-a fost numai un om. (Napoleon)
– Poate fii om persoana, a cărui viață o expun evangheliile? Ce dulceață, ce curăție în moravurile sale! Ce adâncă înțelepciune în convorbirile sale! Câtă prezență de spirit, câtă abilitate și curaj în răspunsurile sale! Dacă viața si moartea lui Socrate sunt ale unui filosof, viața și moartea lui Iisus Hristos sunt ale unui Dumnezeu. (J.J. Rousseau)
– Omul acesta e mai mult decât un om, căci a izbutit să facă din fiecare suflet omenesc o anexă a Sa. (Napoleon)
– Poți vedea orașe fără întărituri, fără legi, fără monede, fără scriere, dar un popor fără Dumnezeu,fara rugăciune, fără practici religioase și sacrificii n-a văzut încă nimeni. (Plutarh)
– Nu sunt decât trei soiuri de oameni: Unii carii slujesc lui Dumnezeu pentru că L-au găsit; alții carii veșnic se străduiesc a-L căuta, pentru că nu L-au găsit; și alții carii trăiesc fără a-L căuta fără a-L fi găsit. Cei dintâi sunt și înțelepți și fericiți, cei de-al doilea sunt înțelepți dar nefericiți, iar cei din urmă sunt și nebuni și nefericiți. (Goethe)