Să credem în Dumnezeu! Să nădăjduim în Dumnezeu! Să iubim pe Dumnezeu!

† Calinic Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

Omul zilelor noastre, oricât s-ar pretinde, nu este mai avansat în înţelegerea lucrurilor de Taină ale lui Dumnezeu cu toată tehnica avansată şi multitudinea de cunoştinţe asimilate.

IPS Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului
IPS Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului

Credinţa lucrează prin iubire de Dumnezeu (Galateni 5, 6) şi câștigăm biruinţa asupra valurilor care ne înconjoară.
Voi adăuga din cele scrise de Sfântul Maxim Mărturisitorul: Cel ce crede se teme; cel ce se teme se smereşte; cel ce se smereşte se îmblânzeşte, dobândind deprinderea de a-şi linişti mişcările cele potrivnice firii, ale iuţimii şi poftei; cel blând păzeşte poruncile; iar cel ce păzeşte poruncile se curăţeşte; cel ce s-a luminat se învredniceşte să se sălăşluiască în cămara tainelor cu Mirele – Cuvântul! (Filocalia vol II; p. 131-132)
Aşadar: Să credem în Dumnezeu! Să nădăjduim în Dumnezeu! Să iubim pe Dumnezeu!
Cei ce cred pot spune că această Taină a Credinţei este un dar al lui Dumnezeu.
Iisus Hristos a mustrat pe ucenicii Săi atunci când n-au reuşit să alunge duhul necurat din inima lunaticului: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: “Mută-te de aici acolo!” şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei 17, 20).
Chemarea lui Iisus Hristos adresată nouă este de a ne găti să primim credinţa puternică în inima şi sufletul nostru: Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi credeţi şi în Mine! (Ioan 14, 2).