Theotokarion

Rugăciuni în versuri închinate Maicii Domnului

ghilimele blocute

Vreau să vă siliți inima spre a se bucura, vreau să cântați imne Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, pentru ca sufletul vostru să-și afle desfătarea. În încercările voastre cântați-i Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și negreșit vă veți elibera de necazuri. Siliți-vă inima, cântându-I lui Dumnezeu și lăudând-o pe Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea. Vreau să vă bucurați cu toții, pentru ca tristețea să nu afle nici o portiță prin care să pătrundă în inima voastră.

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, Mitropolit de Pentapole

Din cuprinsul cărții:

Un ierarh contemporan taumaturg, iubitor de muzică și poezie
Theotokarion. Pentru cei interesați
Ode în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria
Imne închinate Maicii Domnului
Addenda. Cântare de laudă în cinstea Maicii Domnului

Theotokarion – Extras

TEOTOKARION – Către cei interesați

Așa cum preasfânta noastră Biserică Sobornicească și Apostolică ne învață că „se cuvine cu adevărat a o ferici pe Născătoarea de Dumnezeu și Pururi Fecioara Maria”, am alcătuit câteva ode spre lauda și cântarea Preasfintei Maici a Domnului, Grabnic – ajutătoarea și neîntârziată în sprijinirea, ajutorarea și ocrotirea celor ce o cheamă, și spre exprimarea nemăsuratei recunoștințe față de multele ei binefaceri împărtășite mie. Am publicat aceste imne spre a dărui iubitorilor și cinstitorilor Maicii Domnului o carte de suflet unde să se afle întipărite simțămintele lor, cărora le voi da glas, cântând și lăudând pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Dumnezeului nostru.

O primă ediție a acesteia a fost tipărită și distribuită, dar dorința de a o slăvi pe Maica Domnului ne-a îndemnat să compunem cântări și imne noi, astfel că numărul lor a crescut și cântările și imnele au sporit. Așadar au văzut lumina creației 105 ode, 53 de imne și 9 canoane, dintre care 7 având 9 cântări și 2 având 3 cântări. Am hotărât să public aceste ode, imne și canoane pentru a da glas simțămintelor credincioșilor, dar totodată și pentru a reedita într-un singur volum pe cele deja editate. Din prima ediție a Theotokarion-ului am hotărât să elimin cele 4 ode care nu-mi aparțineau și au fost incluse acolo.

Atena, la Seminarul Teologic Rizareas, în 24 ale lunii ianuarie 1907,
Nectarie, Episcop de Pentapole

Cântarea Sfântului Nectarie către Maica Domnului Theotokarion (6)

Theotokarion

(La Slavă se cântă pe toate glasurile)

Nepătată, neîntinată, curată Fecioară,
Nestricată, cu totul fără de prihană, Sfântă Marie
Nenuntită Mireasă, începătoare mântuirii,
Floarea cea neveștejită a nestricăciunii.

Cântarea prorocilor, imnul strămoșilor,
Nenuntită Mireasă, bucuria apostolilor,
Raza Soarelui Celui Înțelegător și Neapus,
Dimineața zilei celei de taină, negrăită,
Icoana virtuții, podoaba fecioarelor,
Zorii curăției, strălucirea maicilor,
Carte însuflețită, tainic scrisă,
Rug nemistuit, care foc dumnezeiesc ai primit
Țarină nearată, care ai crescut Spicul,
Pod întărit care duci la Viață.

Stăpâna lumii și bunăvoirea lui Dumnezeu.
Învățătură negrăită, ca una care ai născut pe Dumnezeu,
Fierbinte către Dumnezeu îndrăznire a muritorilor.
Columnă neclintită, ocrotire nezdrobită,
Izvor de viață dătător care izvorăști apă vie,
Masa Vieții, care porți Pâinea Vieții.

Zori înțelegători ai zilei celei purtătoare de lumină,
Călăuza credincioșilor, cornul ortodocșilor,
Tron strălucit numai al Stăpânului,
Cort dumnezeiesc al Cuvântului Celui Viu al lui Dumnezeu,
Locaș pământesc deopotrivă cu cerul,
Putere întărită și comoara Proniei,
Scara lui Iacov, chivot al Testamentului,
Propovăduirea credincioșilor și întărirea biruinței,
Sfeșnic însuflețit al luminii celei neapuse,
Candelă strălucită a luminii celei nezidite,
Clește de taină pe Hristos zămislind,
Izvoraș înțelegător aducând apa cea vie,
Pajiște pururea înflorită a miresmei celei de taină,
Liman tare al mântuirii sufletului.

Maică Fecioară care ai născut pe Cuvântul,
Marie, copila lui Dumnezeu, ceea ce în chip de negrăit ai născut.
Templu larg, însuflețit, al lui Dumnezeu,
Nor ușor care ai purtat pe Hristos,
Străină auzire, Maică neînsoțită,
Străină priveliște ‒ fecioară alăptând prunc.
Dimineață luminoasă, Maică a lui Dumnezeu, Fecioară,
Munte netăiat, Maică Fecioară.

Cămară de nuntă a Cuvântului, Fecioară, lână rourată,
Stâlp de foc, tron, ușă cu totul de aur.
Toiagul lui Aaron, care ai odrăslit pe Hristos,
Trandafir înmiresmat care pe Dumnezeu ai alăptat.
Vas având manna, pe Dumnezeu Cuvântul,
Stâlp luminos călăuzind pe credincioși,
Zid nezdrobit, templu de mult preț.

Hrănitoare fecioarelor, Preasfântă Fecioară,
Înălțime neajunsă de gândurile omenești,
Laudă neîncetată a corurilor celor din ceruri.
Vas al luminii, povățuitoare nevoitorilor,
Paza sigură și ocrotirea fecioarelor,
Țarină fără sămânță odrăslind Floarea,
Bucuria fecioarelor, cea care ai născut Viața.

Lauda veșnică a sufletelor credincioșilor,
Ești temeiul Psalmilor,
Dumnezeiască, melodioasă cântare a celor care laudă,
Frumoasă cămară de nuntă a Lui Dumnezeu, Cuvântul Cel Viu.

(Sfântul Nectarie TaumaturgulTheotokarion)