Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Duminica Sfântului Ioan Scărarul: O scară spre cer

Duminica Sf Ioan Scararul

Dragii mei,

Astăzi, în această frumoasă zi de duminică, ne-am adunat cu inima plină de bucurie și dând slavă lui Dumnezeu pentru a prăznui un mare sfânt al Bisericii noastre, Sfântul Ioan Scărarul. Este o zi specială în care Biserica ne invită să reflectăm la viața și învățăturile acestui pustnic luminat, care a scris lucrarea minunată numită “Scara Raiului”.

Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Prăznuirea Sfântului Ioan Scărarul în această Duminică a IV-a a Sfântului și Marelui Post apare menționată în manuscrise începând cu secolul XIII, pentru a se regăsi aproape în toate documentele secolului XV. Înainte de această perioadă Duminica a IV-a era rezervată comemorării parabolei Samarineanului celui bun, al cărei canon s-a păstrat la Utrenia duminicii până în zilele noastre.

Cuviosul Ioan Scărarul (născut în anul 523 în Palestina) a intrat în monahism după ce a scăpat din naufragiul corabiei cu care se ducea la studii în Fenicia. Sfântul Ioan s-a retras apoi în Muntele Sinai la bătrânul pustnic Macarie, în Mănăstirea „Sfânta Ecaterina”, unde a devenit monah după patru ani de ucenicie. După 19 ani de viețuire monastică, atunci când  Macarie a plecat la Domnul, Ioan s-a retras într-o chilie săpată în munte, trăind în rugăciune și contemplație și devenind un duhovnic cunoscut. După 40 ani de viață în singurătate, la vârsta de 75 de ani, este ales starețul mănăstirii. În acea vreme, simțindu-se nevoia unui „tratat de îndrumare a vieții duhovnicești”, la rugămintea starețului Mănăstirii Rait, Sfântul Ioan scrie celebra lui carte, „Scara”. Astfel, pentru dobândirea sfințeniei, Ioan a imaginat progresul duhovnicesc ca pe o scară cu 30 de trepte, iar fiecare treaptă fiind o virtute. După patru ani de stăreție, pleacă în singurătate la chilia sa, unde trece la Domnul la 30 martie 605.

„Scara Raiului” este o hartă a sufletului

„Scara Raiului” este o colecție de 30 de trepte, fiecare reprezentând o virtute sau un stadiu al vieții spirituale, o virtute pe care trebuie să o dobândim sau un viciu pe care trebuie să-l depășim.  Prin învățăturile sale, Sfântul Ioan ne oferă o hartă a sufletului și ne îndeamnă să urcăm spre culmile desăvârșirii.

Sfântul Ioan Scărarul este cunoscut pentru profunzimea și acuratețea cu care descrie lupta spirituală, etapele pe care un creștin trebuie să le urmeze pentru a se apropia de Dumnezeu. Scara pe care a descris-o Sfântul Ioan nu este o scară obișnuită, ci este simbolul ascensiunii noastre spirituale, treaptă cu treaptă, spre cer. Sfântul Ioan ne învață că drumul către sfințenie nu este ușor, este plin de provocări și de ispite, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu răbdare și cu perseverență, fiecare dintre noi poate progresa pe acest drum. Este bine să fim mereu vigilenți, să ne examinăm conștiința, să ne pocăim și să luptăm pentru a ne îmbunătăți. Să ne amintim că fiecare zi este o oportunitate de a face un pas în plus pe scara duhovnicească.

Dar ce înseamnă “a urca scara”? Nu este vorba despre o ascensiune fizică, ci despre o transformare spirituală. Este vorba despre a ne curăți inima de păcate, a ne cultiva virtuțile și a ne uni cu Dumnezeu.

Urcarea scării nu este ușoară, dar este o călătorie plină de satisfacții.

Fiecare treaptă a scării ne pune în fața unei provocări: smerenie, răbdare, ascultare, milostenie, post și rugăciune. Trebuie să ne luptăm cu ispitele și să ne străduim să ne învingem slăbiciunile. Urcarea scării nu este ușoară, dar este o călătorie plină de satisfacții. Fiecare pas ne apropie de fericirea veșnică.

Sfântul Ioan ne învață că nu suntem singuri pe această cale. El ne îndeamnă să ne sprijinim pe Dumnezeu și pe Sfinții Săi. Ne îndeamnă să ne rugăm cu credință, să ne spovedim frecvent și să primim Sfânta Împărtășanie.

Haideți să luăm exemplul Sfântului Ioan Scărarul și să folosim această perioadă a Postului Mare pentru a ne curăți, pentru a ne sfinți, pentru a deveni mai buni. Să ne rugăm unii pentru alții și să ne ajutăm reciproc în această călătorie.

În același timp este important să înțelegem că provocările spirituale descrise de Sfântul Ioan nu sunt limitate doar la perioada Postului Mare, ci se aplică vieții noastre de zi cu zi. Drumul către sfințenie nu este unul temporar sau ocazional, ci este un angajament pe tot parcursul vieții.

Sfântul Ioan ne îndeamnă să cultivăm virtuțile continuu și să ne luptăm cu patimile, indiferent de sezon sau circumstanță. Asta înseamnă să trăim cu răbdare, blândețe, umilință și dragoste necondiționată față de aproapele nostru în fiecare zi. Prin aceste virtuți, noi nu doar că ne pregătim pentru Împărăția lui Dumnezeu, dar contribuim și la sfințirea lumii în care trăim.

Prin cultivarea stăruitoare a acestor virtuți, nu numai că urmăm exemplul Sfântului Ioan Scărarul, dar răspundem și chemării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne spune: „Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 48).

Să ne amintim că fiecare moment din viața noastră este o oportunitate de a alege între bine și rău, între virtute și păcat. Fiecare decizie, fiecare act, fiecare gând ne poate apropia sau ne poate îndepărta de Dumnezeu.

Duminica Sfântului Ioan Scărarul este un moment prielnic pentru a reflecta la propria noastră viață spirituală.

Să ne punem întrebarea: “Unde ne aflăm pe scara virtuților?” Să ne identificăm slăbiciunile și să ne facem un plan pentru a le depăși. Să ne rugăm Sfântului Ioan Scărarul să ne călăuzească pe drumul spre mântuire.

Ne dorim ca această duminică să fie o zi de binecuvântare pentru noi toți! Să ne umplem inimile de dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru și să ne străduim să urcăm cu perseverență scara spre cer, spre fericirea veșnică.

Să reținem:

  • „Scara Raiului” este o hartă a sufletului care ne poate ajuta să urcăm spre culmile desăvârșirii.
  • Urcarea scării nu este ușoară, dar este o călătorie plină de satisfacții.
  • Nu suntem singuri pe această cale. Dumnezeu și Sfinții Săi ne sunt alături.
  • Duminica Sfântului Ioan Scărarul este un moment prielnic pentru a reflecta la propria noastră viață spirituală.

Să ne rugăm Sfântului Ioan Scărarul să ne călăuzească pe drumul spre mântuire!